5 cách dễ dàng để tăng khoản đóng góp cuối năm

1) Mở rộng những người tham gia chương trình, những tình nguyện viên, và những người ủng hộ bạn (những người cảnh báo về hoa quả thấp!) Nói về tiềm năng. Những cá nhân này đã trở thành một phần trong gia đình của tổ chức bạn ở một mức độ nào đó. Bây giờ […]

Truyền cảm hứng cho khoản đóng góp hại các sự kiện gây quỹ

Sự kiện gây quỹ là một cách mạnh mẽ để phát triển cộng đồng của bạn, tham gia với các nhà tài trợ và cung cấp cho người ủng hộ một trải nghiệm tích cực với tổ chức của bạn. Tất nhiên, các sự kiện gây quỹ phi lợi nhuận cũng có thể giúp bạn […]