Jack Hemswire

Jack Hemswire

Các diễn giả EVENTIC là những nhà lãnh đạo và những mô hình thành công. Họ được công nhận, những nhà lãnh đạo chuyên nghiệp được kính trọng và những người đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp, ngành công nghiệp của họ, hoặc trong lĩnh vực chuyên môn sẵn sàng truyền đạt kiến thức, hiểu biết và những câu chuyện cá nhân của họ để truyền cảm hứng và giáo dục khán giả của chúng tôi

Họ đoạt nhiều giải thưởng đã thách thức khán giả trên sáu lục địa để tìm hiểu sâu hơn, suy nghĩ thông minh và sáng tạo hơn, để lại cho bạn những suy nghĩ liên tục vượt lên trên sự cạnh tranh.

Với niềm đam mê đích thực và tình yêu truyền nhiễm đối với chủ đề của mình, họ hài hước với nội dung ban đầu và cá nhân hoá mỗi lần trình bày cho chủ đề của bạn để đảm bảo tác động lâu dài với giá trị lợi ích cao.

[woocommerce_my_account]