Giảng dạy

Lịch Giảng Dạy

Lịch giảng dạy của các diễn giả trong tuần, hãy nhanh tay đăng ký để có vị trí ngồi tốt nhất nhé !

Thời gian
Diễn giả
Môn học
Địa điểm
9.00 SA
Samanta Doe

Nguồn gốc dòng tiền

Giảng đường B

11.0 SA
Baily Lio

Lượng và Chất

Giảng đường F

13.0 CH
Zerad Pawel

Kinh tế vĩ mô

Giảng đường K

15.0 CH
Mary Anna

Phản vật chất

Phòng thí nghiệm X

09.00 SA
Ricky Wen

Sinh vật huyền bí

Ngoài trời

9.00 SA
Luis Suares

Lập trình ngôn ngữ

Giảng đường R

10.00 SA
Vicky Nhung

Lợi ích nhóm

Phòng F222

13.00 CH
Thúy Ngân

Kinh tế vĩ mô

Giảng đường F

17.0 CH
Phương Vy

Sinh vật huyền bí

Phòng thí nghiệm X

9.00 SA
Styfan

Thế giới phẳng

Giảng đường K

11.00 SA
Jonh Walker

Lượng và Chất

Giảng đường R

9.00 SA
Thomas Dier

Nguồn gốc dòng tiền

Giảng đường B

13.00 CH
Linda Emily

Lập trình ngôn ngữ

Giảng đường F

9.00 SA
Saya

Ám ảnh kinh hoàng

Nhà đông lạnh

11.0 SA
Windy Quyên

DJ & Mix

Bar 1900

13.00 CH
DJ Trang Moon

DJ & Mix

Bar 1900

17.00 CH
Nabi

Nghệ thuật diễn xuất

Nhà hát kịch

17.00 CH
Bill

Kinh tế vĩ mô

Phòng thí nghiệm X